URGJENCA

URGJENCA

    Urgjenca e Spitalit Gjerman mundëson diagnostikimin e menjëhershëm të pacientëve dhe trajtimin e urgjencave kardiake me stentim apo kirurgji të hapur, 24 orë në shtatë ditë të javës. Zgjidhje e sigurt për çdo urgjencë shëndetësore!

    + DHEMBJET E KOKËS

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite