Urgjenca

Urgjencë 24 Orë  – Shërbim 24 orë në shtatë ditë të javës.

Stafi i mjekëve specialistë dhe infermierëve ne Spitalin Gjerman me

mbështetjen e teknologjisë më të fundit ,realizojnë diagnostifikimin sa më

të shpejtë të pacientëve dhe trajtimin e urgjencave kardiake me stentim apo

kirurgji të hapur.

 

Cilësia e ofruar dhe shpejtësia e përgjigjes mjekësore, e kanë bërë Spitalin

Gjerman prej vitesh qëndrën unike kardio-vaskulare ne ballkane.

Ndërhyrjet kirurgjikale me invazion minimal , imazheria invazive me

proceduren nepermjet dores, janë metoda moderne trajtimi që sjellin

lehtësira te mëdha post-kirurgjikale (stad rehabilitimi) për pacientin në

krahasim me procedurat standarte.