TERMAT DHE KUSHTET

Pranimi i kësaj Marrëveshjeje

Qasja juaj dhe përdorimi i kësaj faqe “Website” i nënshtrohet ekskluzivisht këtyre termave dhe kushteve. Ju nuk do të përdorni Website-in për ndonjë qëllim që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto Terma dhe Kushte. Duke përdorur Website-in ju jeni duke pranuar plotësisht termat, kushtet dhe mohimet që përmbahen në këtë njoftim. Nëse nuk i pranoni këto terma dhe kushte, ju duhet të ndaloni menjëherë përdorimin e Website-it.

Ndryshimet në Website dhe Shërbime

Spitali Gjerman rezervon të drejtën për:

 

  1. Ndryshimin ose fshirjen (përkohësisht ose përgjithmonë) të pronave dhe postimeve ose të ndonjë pjese të postimit pa paralajmërim dhe ju konfirmoni që Spitali Gjerman nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë ndryshim ose heqje të tillë.
  2. Ndryshimin ose fshirjen për çdo kupon promovimi në çdo kohë me lajmerim ose pa paralajmërim dhe ju konfirmoni që Spitali Gjerman nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë ndryshim ose heqje të tillë.
  3. Ndryshimin e kësaj Marrëveshje në çdo kohë, dhe përdorimi juaj i vazhdueshëm i këtij Website-i pas çdo ndryshimi do të konsiderohet se është pranimi juaj i një ndryshimi të tillë.