TERAPIA INTENSIVE

TERAPIA INTENSIVE

    Pranë spitalit tonë pranohen të gjitha llojet e urgjencave mjekësore duke përfshirë edhe ato kërcënuese për jetën me hospitalizim në reanimacion.

    Falë stafit tonë të kualifikuar me eksperiencë të gjatë në fushën e anestezisë dhe reanimacionit, nuk ofrohet vetëm ndjekja post-operatore e pacientëve që i janë nënshtruar ndërhyrjeve nga ato më të lehtat e deri tek ato më të rëndat, si operacionet kardio-vaskulare; por gjithashtu trajtohen pacientët me parametra jetësore jo të qëndrueshme, që kërkojnë monitorim specifik apo përdorimin e aparaturave që mbajnë pacientin në jetë.

    Koha e qëndrimit të pacientëve në reanimacion pranë spitalit tonë është mjaft i shkurtër dhe trajtohet e gjithë gama e sëmundjeve.

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite