RADIOLOGJIA INTERVENUESE

RADIOLOGJIA INTERVENUESE

  Sot, shtrirja e sëmundjeve dhe kushteve që mund të trajtohen me IR është rritur ndjeshëm. Strategjitë e zakonshme të qetësimit në procedurat IR përfshijnë kombinime të anestezisë lokale, anestezisë së përgjithshme, anksiolitikëve, opioideve dhe anestezisë epidurale.

  Procedurat më komplekse priren të kenë pacientë me komorbiditete të rëndësishme dhe kërkojnë më tepër kohëzgjatje të rastit.

  Shumica e procedurave IR mund të kërkojnë AJSO. Ndër teknikat e përdorura, përfshihen bllokimi i nervit periferik duke përdorur anestetikë lokalë me veprim të shkurtër ose të gjatë. Blloqet nervore periferike mund të shmangin nevojën për qetësim të thellë ose anestezi të përgjithshme dhe mund të përdoren në një sërë procedurash IR, të cilat mund të jenë të dobishme në pacientët që kanë sëmundje të rëndësishme kardiake ose janë hemodinamikisht të paqëndrueshëm.

  Anestezisti merr parasysh shumë faktorë kur krijon një plan anestezie për çdo pacient. Rregullimi fizik i pajisjeve në paketën IR mund të kufizojë aksesin te pacienti.

  Për shembull, prania e pajisjeve të specializuara mund të kërkojë që anestezistët të jenë në një pozicion të panjohur në lidhje me pacientin. Procedurat e fokusuara në kokë ose qafë do ta bëjnë gjithashtu të vështirë hyrjen në rrugët e frymëmarrjes. Procedura mund të kërkojë pozicionim specifik të pacientit ose të kërkojë që pacienti të mbetet i palëvizshëm gjatë gjithë kohëzgjatjes së tij.

  Në një diskutim midis anestezistit dhe radiologut intervenues është thelbësor për të minimizuar shkallën e komplikimeve në procedurat IR dhe për të përmirësuar sigurinë e pacientit sipas konsensusit të tij pas mirinformimit mbi procedurën.

  Rezervo Vizitën

  spitali gjerman vizite