prof asc saimir kuci

Prof.Asc. Saimir Kuçi

Mjek Anestezist-Reanimator

Prof. Asc. Saimir Kuçi është diplomuar në degën Mjekësi e Përgjithshme, pranë Fakultetit të Mjekësisë së Universitetit të Tiranës dhe ka kryer specializimin për Anestezi-Reanimacion pranë Fakultetit të Mjekësisë. në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës, për të vazhduar formimin e tij në këtë fushë me një sërë specializimesh dhe trajnimesh të mëtejshme në spitalet më në zë në Europë.

Prof. Asc. Saimir Kuçi kryen të gjitha llojet e anestezisë së përgjithshme dhe lokoregjionale në pacientë të të gjitha moshave duke filluar nga neonatët.

Specialist i Perfuzionimit Ekstrakorporal dhe ECMO, Prof. Asc. Kuçi ka një eksperiencë 23 vjeçare në fushën e kardio-anestezisë duke marrë përsipër ndjekjen perioperatore dhe anestezi në neonatë që i nënshtrohen riparimeve të defekteve kongenitale si dhe të gjitha llojet e interventeve nga më të komplikuarat në pacientë të të gjitha moshave. Prej 12 vitesh është Përgjegjës i Anestezi-Reanimacionit të Kardiokirurgjisë Shqiptare.

Prof. Asc. Saimir Kuçi është gjithashtu Pedagog me kohë të plotë dhe lektor pranë shërbimit të Anestezi-Reanimacionit pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Aktualisht kryeson me dinjitet Shoqatën e Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë, i ndjekur nga suksese të njëpasnjëshme në realizimin e Konferencave Mjekësore me nivel ndërkombëtar dhe përditësimin e njohurive të të gjithë specialistëve të fushës së Anestezi-Reanimacionit, duke i përfaqësuar edhe në botë. Vlen të theksohet angazhimi i tij akademik i vazhdueshëm me veprimtari shkencore, artikuj dhe prezantime në kongrese e konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Prof. Asc. Saimir Kuçi kryen një volum pune me një ekspertizë të lartë në shërbim të pacientëve, me përkushtim maksimal dhe etikë profesionale.

Prej 15 vitesh, i angazhuar dhe në sektorin privat, mbulon me pergjegjësi të plotë shërbimin e Anestezi-Reanimacionit pranë “German Hospital International” duke qenë pjesë e stafit tonë që në gjenezën e këtij spitali Aktualisht edhe Krye Mjek i “German Hospital International”, Prof. Asc. Saimir Kuçi është padyshim një nga gurët më të çmuar të spitalit tonë.

Start typing to see posts you are looking for.
Na shkruani në WhatsApp