PNEUMOLOGJIA INTERVENUESE

PNEUMOLOGJIA INTERVENUESE

    Mjekësia pulmonare ka zgjeruar paketën e saj të mjeteve të ndërhyrjeve terapeutike duke përdorur teknika të bronkoskopisë fleksible ose të ngurtë. Këto procedura variojnë nga ekografia endobronkiale me aspirim me gjilpërë transbronkiale deri te bronkoplastika me balon dhe nga stentet e rrugëve të frymëmarrjes deri te lavazhet bronkoalveolare. Ka disa konsiderata që duhen marrë parasysh para operacionit për pulmonologjinë intervenuese. Disa nga procedurat që mund të bëhen në grupin intervenues të pneumologjisë kërkojnë anestezi në forma nga më të lehtat deri te më të thellat. Procedurat më komplekse mund të kërkojnë nivele më të thella anestezie dhe anestezi të përgjithshme.

    Procedurat e suksesshme në bronkoskopi kërkojnë shtypje të plotë të reflekseve të rrugëve të frymëmarrjes dhe asistencë nga specialistët.

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite