PACEMAKER / DEFIBRILATOR / CRTD

PACEMAKER / DEFIBRILATOR / CRTD

  Pacemaker-i (Bateria e zemrës) është një pajisje elektrostimuluese kardiake, që imiton impulset e rregullta të zemrës, në rast se zemra rreh shumë ngadalë.

  Pacemaker-ët përbëhen nga një bateri, që ka funksionin e nyjës atriale, dhe sondat (elektrodat, fije teli) që nëpërmjet një ene gjaku (vene) vendosen në zemër. Përmes këtyre telave transmetohet informacion, dhe sipas një programimi të paracaktuar të pacemaker-it, nxiten impulse elektrike drejt muskulit të zemrës.

  Pacemaker-at janë:

  • Pacemaker me një dhomë – Ky lloj zakonisht bart impulse elektrike në ventrikulin e djathtë të zemrës.
  • Pacemaker me dy dhoma – Ky lloj mbart impulse elektrike në ventrikulin e djathtë dhe atriumin e djathtë të zemrës për të ndihmuar në kontrollimin e kohës së kontraktimeve midis dy dhomave.

  Mjeku mund të rekomandojë vendosjen e pacemaker-it të përkohshëm në rast rrahje zemre të ngadaltë (bradikardi) si p.sh. pas një infarkti, interventi kardiak ose mbidoze medikamentesh, dhe pritet që rrahjet e zemrës të rikuperohen.

  Pacemaker-ët punojnë vetëm kur është e nevojshme. Nëse rrahjet e zemrës suaj janë shumë të ngadalta (bradikardia), stimuluesi kardiak dërgon sinjale elektrike në zemrën tuaj për të normalizuar rrahjet.

  Pacemaker-ët kanë gjithashtu sensorë që zbulojnë lëvizjen e trupit ose ritmin e frymëmarrjes dhe sinjalizojnë pajisjet për të rritur rrahjet e zemrës gjatë aktivitetit fizik, sipas nevojës.

  MICRA TPS – Janë Pacemaker pa sondë, me një madhësi shumë të vogël, 2-3 cm, dhe implantohen direkt në zemër.

  ICD

  ICD (defibrilatori i implantueshem), është një pajisje e vogël me bateri që monitoron vazhdimisht rrahjet e zemrës dhe jep goditje elektrike, kur është e nevojshme për të rivendosur një ritëm të rregullt të zemrës. Ju mund të keni nevojë për një ICD nëse keni një rrahje zemre jashtëzakonisht të shpejta që e pengojnë zemrën tuaj të furnizojë mjaftueshëm me gjak pjesën tjetër të trupit tuaj (si takikardia ventrikulare ose fibrilacioni ventrikular) ose nëse jeni në rrezik të lartë për të pasur një aritmi të tillë.

  CRTD

  Terapia e risinkronizimit kardiak (CRT) përdor një pajisje të quajtur stimulues kardiak biventrikular, që dërgon sinjale elektrike në të dy dhomat e poshtme të zemrës (ventrikuli i djathtë dhe i majtë), duke mundësuar kontraktimin në një mënyrë më të koordinuar të muskulit kardiak, gjë që përmirëson pompimin e gjakut nga zemra.

  Ndonjëherë pajisja përmban gjithashtu një (ICD), i cili mund të japë një goditje elektrike për të rivendosur rrahjet e zemrës nëse ritmi i zemrës bëhet jashtëzakonisht i parregullt.

  Në pacientët me insuficiencë kardiake, muskuli i zemrës dobësohet dhe mund të mos jetë në gjendje të pompojë mjaftueshëm gjak për të furnizuar organizmin. Kjo mund të përkeqësohet nëse kontraktimi i muskulit të ventrikulit të majtë dhe të djathtë nuk është në sinkron.

  Rezervo Vizitën

  spitali gjerman vizite