Blogs

Mbyllja e D.Botally

Korrigjimi i Defekteve Kongenitale pa nderhyrje kirurgjikale.
Mbyllja e D.Botally ne Spitalin Gjerman .

Procedura u krye me sukses te plote  prane salles se hemodinamikes se Spitalit Gjerman nga nje ekip i specializuar nen drejtimin e Dr. M. Llambro.