KARDIO-KIRURGJI

KARDIO-KIRURGJI

    Departamenti i Kardiokirurgjisë ofron një shërbim gjithëpërfshirës përsa i përket trajtimit kirurgjikal të patologjive kardiake te të rriturit. Shërbimet më të shpeshta të ofruara përfshijnë bypass-in koronar, trajtimin kirurgjikal të patologjive të valvulës së aortës, valvulës mitrale dhe valvulës trikuspidale, trajtimin e patologjive të aortes ascendente, trajtimin e defekteve interatriale dhe interventrikulare, si dhe plastikën e ventrikulit të majtë.

    + BYPASS-I KORONAR

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite