IMAZHE RADIOLOGJIKE - REZONANCA MAGNETIKE (MRI)

IMAZHE RADIOLOGJIKE - REZONANCA MAGNETIKE (MRI)

    Vendosja e imazhit të rezonancës magnetike (MRI) paraqet sfida unike kur krahasohet me vendet e tjera AJSO. MRI përdor fusha të fuqishme magnetike dhe valë elektromagnetike për të krijuar imazhe të detajuara anatomike të indeve të buta dhe strukturave kockore. Fusha magnetike e krijuar nga aparati MRI mund të tërheqë çdo objekt ferromagnetik që mund të shkaktojë lëndim te pacienti dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor. Objektet e vendosura brenda pacientit, të tilla si implantet okulare, stimuluesit e mëparshëm të implantuar të stimulimit, ose trupat e huaj, mund të lëvizen ose të nxehen duke shkaktuar dëmtim termik; prandaj duhen marrë masa paraprake shtesë për të kontrolluar pacientët për këto objekte përpara skanimit të tyre MRI. Më tej, valët elektromagnetike kanë potencialin të ndërhyjnë me pajisjet mjekësore, duke përfshirë shumicën e pajisjeve standarde të monitorimit dhe pompave të ilaçeve të lëngjeve, dhe kështu duhet të përdoren jashtë zonës së efektit MRI ose duhet të përdoren pajisje alternative.

    Aplikimi i anestezisë në MRI përbën një sfidë të vërtetë dhe pranë spitalit tonë kjo është një praktikë që aplikohet në të gjitha rastet kur pacientët për shkak të kushteve shëndetësore apo klaustrofobisë, ose për arsye te tjera nuk mund të realizojnë këtë procedurë pa anestezi, gjithashtu edhe për fëmijët jepet një shërbim cilësor dhe i sigurt!

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite