HOLTER RITMI

HOLTER RITMI

    Holteri i ritmit është një aparat që regjistron aktivitetin elektrik të zemrës në një aktivitet normal të përditshëm, në një afat kohor të përcaktuar paraprakisht (24h, 48 h deri në 7 ditë). Më tej, ky regjistrim lexohet dhe vlerësohet nga mjeku kardiolog. Holteri i ritmit vendoset për të përcaktuar praninë dhe llojin e çrregullimit të ritmit apo çrregullimit të përçimit të impulsit.

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite