HOLTER PRESIONI

HOLTER PRESIONI

    Holteri i presionit është një aparat që monitoron presionin arterial në një aktivitet të përditshëm përreth 24-48 orë (apo më shumë, në varësi të programimit), çdo 15-30 minuta gjatë ditës dhe çdo 30-60 minuta gjatë natës.

    Gjatë matjeve të presionit, pacienti duhet të mbajë krahun shtrirë dhe në nivel me zemrën. Holteri i presionit mund të vendoset për të vlerësuar PA para fillimit të mjekimit, pas fillimit të mjekimit, kur ndërrohet terapia antihipertensive, ku keni oshilacione të vlerave të PA etj.

    Rezervo Vizitën

    spitali gjerman vizite