Doctors

Dr. Niko Vllaho

Dr. Niko Vllaho

Kardiologji

STUDIMET PARAUNIVERSITARE DHE UNIVERSITARE.

 • 1982 – 1986: Ka përfunduar studimet ne Gjimnazin e Pergjithshëm “HASAN TAHSINI” Sarandë, Shqipëri;
 • 07/1991: Është Diplomuar si “Mjek i Pergjithshëm” nga Fakulteti i Mjekesisë në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, Shqipëri (Nota e Diplomës: Shkëlqyeshëm);
 • Njohje e Titullit të Studimeve të Huaja nga Autoriteti i Njohjes se Diplomave të Huaja Universitare (DIKATSA) me datë 03/08/1993, Athinë, Greqi.

SPECIALIZIMI

 • PATHOLOGJI: 01/03/1996 – 28/02/1998, në Sektorin e Pathologjisë në Spitalin Komunal të Pergjithshëm – Qendrën Mjekësore të Filiatit Thesproti, Greqi (Fillimi i Specializimit të Kardiologjisë);
 • Pas shtyrjes se emerimit tim fillestar, ka shërbyer vazhdimisht nga data 01/03/1998 deri me datë 08/11/1998 ne Sektorin e Pathologjisë në po të njëjtin Spital.
 • KARDIOLOGJI: Nga data 09/11/1998 deri në datën 08/11/2002 në Klinikën e Kardiologjisë të Spitalit Rajonal të Pergjithshëm Universitar të Patras Rio, Greqi, për një periudhë kohore prej katër (4) vjetësh (Përfundimi i Specializimit të Kardiologjisë).
 • DHËNIA E TITULLIT Të SPECIALITETIT Të KARDIOLOGJISë – Me datë 28/05/2003, Republika e Greqisë, Pushteti Vendor Ahaias, Drejtoria e Shëndetësisë, Dega e Sherbimit Shëndetësor, Patra, Greqi.

PËRVOJA NË MJEKËSI: 

 • 14/11/1994 – 13/11/1995, Stazhi si “Mjek i Përgjithshëm” në Spitalin Komunal të Përgjithshëm – Qendra Mjekësore e Filiatit Thesproti, Greqi;
 • 14/11/1995 – 29/02/1996, Pas shtyrjes së emërimit fillestar, ka shërbyer në po të njëjtin Spital;
 • 01/03/1996 – 28/02/1998, në Sektorin e Pathologjisë së Spitalit Komunal të Përgjithshëm – Qendra Mjekësore e Filiatit të Thesprotisë, Greqi;
 • Pas shtyrjes së emërimit fillestar, ka shërbyer nga data 01/03/1998 deri me datë 08/11/1998 në Sektorin e Pathologjisë në po të njëjtin Spital;
 • 09/11/1998 – 08/11/2002, Klinika e Kardiologjisë në Spitalin Rajonal të Përgjithshëm Universitar të Patras Rio, Greqi;
 • 23/06/2003 – 22/06/2004, pozicioni i Kardiologut Supervizor grada “B” në Qendrën Mjekësore të Andricena, Pyrgos, Ilias, Greqi;
 • 02/12/2004 – 17/07/2008, ka shërbyer në pozicionin e Kardiologut Supervizor grada “B”, në degën e mjekëve ΕΣΥ (Sistemi Kombëtar Shendetësor), në Κlinikën e Κardiologjisë të Spitalit të Përgjithshëm “Andreas Papandreou”, Pirgos, Ilias;
 • 17/07/2008 – 01/02/2012, ka shërbyer në pozicionin e Kardiologut Supervizor grada “A” në degën e mjekëve ΕΣΥ (Sistemi Kombëtar Shëndetësor), në Κlinikën e Κardiologjisë të Spitalit të Përgjithshëm të Pirgos “Andreas Papandreou

Other Doctors