DEFEKTI INTERATRIAL (VRIMA NE ZEMER)

DEFEKTI INTERATRIAL (VRIMA NE ZEMER)

  Defekti interatrial është një patologji që ndryshe njihet si “vrima në zemër”. Një atrial septal defect (ASD) është një defekt i lindur i zemrës, që karakterizohet nga një komunikim në murin (septum) që ndan dy dhomat e sipërme të zemrës, mes atriumit të majtë dhe të djathtë.

  Normalisht, septumi atrial vepron si një pengesë midis dy atriumeve. Gjaku rrjedh nga atriumi i djathtë në ventrikulin e djathtë dhe pastaj në mushkëri për oksigjenim. Më pas, gjaku rikthehet sërish në zemër në atriumin e majtë e më tej në ventrikulin e majtë, pastaj në pjesën tjetër të trupit. Megjithatë, kur ka një hapësirë në septum, kjo mund të sjellë rrjedhje të gjakut midis atriumeve, duke shkaktuar probleme të ndryshme.

  Madhësia dhe vendndodhja e defektit interatrial mund të ndryshojnë, duke ndikuar në rëndësinë e kësaj gjendjeje.

  Defektet e vogla mund të mos shkaktojnë probleme të konsiderueshme dhe mund të mbyllen vetvetiu me kalimin e kohës. Megjithatë, defektet më të mëdha mund të shkaktojnë rrjedhje të zgjeruar të gjakut drejt mushkërive, stres në zemër dhe mund të çojnë në komplikacione me kalimin e kohës.

  Diagnostikimi i "atrial septal defect" (ASD) përfshin një sërë trajtimesh.

  Disa nga këto janë:

  Anamneza dhe ekzaminimi fizik: Mjeku ynë do të marrë një histori mjekësore të detajuar të pacientit dhe do të kryejë një ekzaminim fizik për të zbuluar shenjat dhe simptomat e mundshme të ASD-së ose defekteve kardiake të tjera.

  Ekokardiografia: Kjo është një metodë e rëndësishme dhe e saktë për të konfirmuar diagnozën e ASD-së. Përmes ekokardiografisë, përdoren valë ultrasonike për të prodhuar imazhe të detajuara të zemrës. Kjo lejon mjekun të shohë dhe të vlerësojë drejtpërdrejt madhësinë, formën, dhe vendndodhjen e defektit interatrial.

  Ekokardiograma transezofageale (TEE): Në disa raste, mund të kërkohet ekokardiograma transezofageale, e cila është një lloj ekokardiografie ku një sondë e vogël futet në ezofag për të siguruar imazhe më të qarta të zemrës dhe të përcaktuar me saktësi defektin.

  Kateterizimi kardiak: Në raste të caktuara, mjeku mund të kryejë një kateterizim kardiak, i cili përfshin vendosjen e një tubi të hollë në zemër përmes një enë të gjakut, zakonisht në këmbë. Ky tub i mundëson mjekut të përcjellë përmasat dhe karakteristikat e defektit interatrial.

  Pas diagnozës së ASD-së, mjeku do të vlerësojë madhësinë dhe karakteristikat e defektit dhe pastaj do të vendosë për trajtimin më të përshtatshëm, duke marrë parasysh gjendjen shëndetësore të përgjithshme të pacientit dhe karakteristikat e defektit.

  Komplikacionet e defektit interatrial (ASD) variojnë sipas madhësisë, vendndodhjes së defektit dhe moshës së pacientit. Disa prej tyre mund të jenë:

  Shpërndarje të gjakut të pasur prej lindjes: ASD lejon rrjedhjen e gjakut nga një atrium në tjetrin. Kjo shpërndarje e gjakut të pasur prej lindjes mund të shkaktojë stres të tepërt në zemër dhe mushkëri, veçanërisht nëse defekti është i madh. Kjo situatë mund të shkaktojë hipertension pulmonar (shtypje të lartë në arteriet pulmonare) dhe dëmtim të mushkërive.

  Infeksione: ASD mund të rrisë rrezikun e infeksioneve të zemrës, siç është endokarditi infektiv, një infeksion i membranave të brendshme të zemrës. Ky është një komplikacion i rëndë dhe mund të shkaktojë dëme të rënda në zemër.

  Formimi i trombeve: Në ASD, mund të formohen trombe në atriumin e djathtë të zemrës, veçanërisht në ato raste kur ka shpërndarje të gjakut të pasur prej lindjes dhe rritje të rrezikut të koagulacionit të gjakut. Nëse këto trombe shpërthejnë, ato mund të shkojnë në mushkëri dhe të shkaktojnë komplikacione serioze.

  Zmadhim të zemrës: Në raste të caktuara, ASD mund të çojë në zgjerimin e kaviteteve të zemrës, veçanërisht nëse nuk trajtohet ne kohë.

  Insuficienca kardiake: Në raste të rënda, kur defekti interatrial është i madh dhe trajtimi nuk kryhet në kohë, mund të shkaktohet insuficiencë kardiake, një gjendje ku zemra nuk funksionon me efikasitet të mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e trupit.

  Trajtimi i defektit interatrial (ASD) varet nga madhësia dhe karakteristikat e defektit, mosha e pacientit, simptomat, gjendja së shëndetit të përgjithshëm dhe prania së komplikacioneve. Disa nga opsionet e trajtimit për ASD janë:

  Monitorimi i vazhdueshëm: Në disa raste të vogla të ASD-së që nuk shkaktojnë simptoma ose komplikacione, mjeku mund të vendosë të monitorojë pacientin vazhdimisht me ekokardiograma periodike për të vlerësuar përparimin e defektit dhe për të parë nëse ka ndonjë ndryshim në madhësi apo simptoma.

  Mbyllja e ASD-së me procedura minimale të ndërhyrjes: Në raste të caktuara, defektet interatriale të mesme ose të mëdha, mund të trajtohen përmes procedurave minimale të ndërhyrjes, siç është procedura e mbylljes së ASD-së nëpërmjet një procedure mini invazive, e cila kryhet pranë spitalit tonë prej disa vitesh në mënyrë të suksesshme (transkateter ASD closure). Kjo ndërhyrje përfshin futjen e një aparati të vogël (Cader), i cili nëpërmjet enëve të gjakut arrin në zemër për të mbyllur këtë defekt.

  Kirurgjia e hapur: Në disa raste të rralla, kur defekti interatrial është shumë i madh, i ndërthurur me struktura të tjera të zemrës ose nuk është i përshtatshëm për procedurat minimale të ndërhyrjes, mund të kërkohet një operacion i hapur për të mbyllur defektin.

  Trajtimi i simptomave dhe komplikacioneve: Nëse ASD shkakton simptoma të tilla, si probleme me frymëmarrjen, stres në zemër apo hipertension pulmonar (shtypja e lartë në enët e gjakut në mushkëri), mjeku mund të përdorë terapi për të trajtuar dhe kontrolluar këto simptoma.

  Është e rëndësishme që trajtimi të planifikohet dhe të mbahet nën mbikëqyrjen e mjekut kardiolog.

  Rezervo Vizitën

  spitali gjerman vizite