Check Up

[tblock title=”PAKETA BAZE FEMRA nen 40 Vjec”]
[divider]
 1. VIZITE E PERGJITHSHME
 2. GLICEMIA ESELL
 3. SGOT
 4. SGPT
 5. GGT
 6. BILIRUBINE TOTALE
 7. AZOTEMIA
 8. CREATINEMIA
 9. GJAK KOMPLET + ERITROSEDIMENTI
 10. LIPIDOGRAMA (YNDYRNAT E FRAKSIONUARA NE GJAK)
 11. URINA KOMPLET
 12. SIDEREMIA
 13. PT(INR)
 14. FIBRINOGJEN
 15. HBSaG
 16. TSH
 17. FT4
 18. KULTURE VAGINALE PER KOKE DHE KANDIDA
 19. PAP TEST
 20. ECHO TIROIDE
 21. ECHO ABDOMINALE
 22. ECHO GJIRI
 23. RADIOGRAFI TORAXI
 24. EKG QETESIE